മരണത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം


ഒടുവിൽ
സമയത്തിന്റെ ദിശ
ഇവിടെവച്ച്‌ മുറിയുകയാണ്‌
കണ്ട മരീചികകൾക്കാണ്‌
കാണാതിരുന്നവയെക്കാൾ ഭംഗിയെന്ന്
സമാധാനിക്കുക.
മൂന്നാമത്തെ വളവും തിരിഞ്ഞ്‌
അറ്റമില്ലാത്ത മതിലിൽ ചെന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ
നീയൊരു സത്യമല്ലാതായി മാറും.
അറിയാത്ത ആ പാട്ടിന്റെ ശ്രുതി
മറന്നേക്കുക.
ആ മുഴങ്ങുന്ന ശൂന്യതയിൽ
നിന്റെ പുഞ്ചിരിയും ഓർമകളും
നിന്നെപ്പോലെത്തന്നെ
നിരർഥകങ്ങളാണ്‌.

പ്രഹേളിക
പലപ്പോഴും പൂരിപ്പിക്കനാവില്ല
ഈ നൂൽപ്പാലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ
മുഖത്ത്‌ മനസ്സുകോറിയിട്ട
പദപ്രശ്നം.
ചില ഉത്തരങ്ങൾക്ക്‌
ചോദ്യം കണ്ടെത്താനാണ്‌
പ്രയാസം.

സാരാംശം
ഇതുവരെ
നീ ചെയ്തുതീര്‍ത്തവയായിരുന്നു നീ.
ഇപ്പോൾ നീ
നീ ചെയ്യാതെ പോയവയാണ്‌.
ഇനി നീ
നീ ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തവയുമല്ലാത്തതെന്തോ
അതായിത്തീരും.

വഴികാട്ടി
ഈ ശവപ്പറമ്പ്‌
നിന്റെ ഭൂതകാലത്തിന്റേതാണ്‌
അക്കാണുന്ന ഇരുട്ടറ
നിനക്കില്ലാതെപോയ ഭാവിക്ക്‌
പാർക്കാനുള്ളതും.
നിന്റെ വർത്തമാനം
നിന്റേതല്ലാതായി മാറിയതിനാൽമാത്രം
അതിനുവേണ്ടിയൊരു തടവറയുണ്ടാകില്ല.

തിരിച്ചറിവ്‌
യാത്ര
ശൂന്യതയിൽ നിന്ന്
ശൂന്യതയിലേക്കാണ്‌
എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത മാറാപ്പുകൾ
മുതുകുവേദനിച്ചിട്ടും കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്‌
ഒടുവിൽ
വഴിയരികിലുപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം.

ശേഷം
എല്ലാം
സമയസൂചിയുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽപെട്ട്‌
നിശ്ചലമാകും.
ബാക്കിയാവുന്നത്‌
തുടർച്ചയെന്ന മഹാസത്യവും
അതിന്റെ തുടർച്ചയും മാത്രം!!!

 


2013 നവംബറില്‍ നടന്ന സബ് ജില്ലാതല മലയാളം കവിതാരചനാമത്സരത്തില്‍ എഴുതിയ കവിത. ബാക്കിവച്ചത്‌ ഇത്രമാത്രം എന്നായിരുന്നു കവിതയുടെ വിഷയം.

Advertisements

Author: sulyabtv

Fascinated by the world, procrastinating desperately to leave a footprint

I blurted out a lot, didn't I? How about giving you a chance now?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s