മഴ


മഴത്തുള്ളികളോടായിരുന്നു
അവളുടെ പ്രണയം.
അതറിയാതെയാണ്
ഞാനെന്ന വേഴാമ്പല്‍
കൊക്കുപിളര്‍ത്തി
ചാറ്റലിനായി കാത്തിരുന്നത്.
ഒടുവില്‍
ദൂരെയെങ്ങോ അവള്‍ വിടപറഞ്ഞകന്ന്
എത്രയോ മഴക്കാലങ്ങള്‍ കടന്നുപോയിട്ടും
എന്റെ മനസ്സിലെ പേമാരിമാത്രം…..

Advertisements

Author: sulyabtv

Fascinated by the world, procrastinating desperately to leave a footprint

I blurted out a lot, didn't I? How about giving you a chance now?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s