കാത്തിരിപ്പിനിടയിലെ ചില ചിന്താശകലങ്ങള്‍


അസ്തിത്വം
തുടക്കവും
ഒടുക്കവും
നിങ്ങളുടെ പൊള്ളവാഗ്ദാനങ്ങളിലെ
മോഹന മരീചികകള്‍ മാത്രം.
ഇവിടെ
ദിശയേതുമില്ലാത്ത
ചലിക്കാത്ത സമയസൂചിയില്‍
കച്ചിത്തുരുമ്പന്വേഷിക്കുന്നു,
പരാജിതന്‍.
ഞാന്‍.

തിരിച്ചറിവ്
ഇരുട്ട് ഘനീഭവിച്ച
ഈ ഗുഹക്കുള്ളില്‍
എങ്ങോ ഒരു പൊട്ട് പ്രകാശമുണ്ട്
പാറക്കഷണങ്ങള്‍ കടന്ന്
തപ്പിത്തടഞ്ഞ്
ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോള്‍
അത്
യാത്രയാരംഭിച്ചിടത്തിന്റെ
പ്രതിബിംബം മാത്രം.

പാതകള്‍, പാദങ്ങള്‍
ആഗോളീകരണത്താലാണെന്നു തോന്നുന്നു,
പാതകള്‍
കാല്‍പാദങ്ങളെ
മോടി കാട്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്
ഈ ഇടവഴിയില്‍ പക്ഷേ,
എന്റെ കറുത്തിരുണ്ട
നിഴല്‍മാത്രം,
പിന്നെ
ലക്കുകെട്ടിഴയുന്ന
ഏതോ ഒരു കുടിയനും.

പരിഭവം
നീ
അരൂപിയായി
എന്നില്‍ നിറഞ്ഞതും
എന്റെയാത്മാവില്‍
കുളിരിന്റെ മായാജാലങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തതും
ഒടുവില്‍
നീയെന്ന ഒന്നുതന്നെ ഇല്ലെന്നെന്നെ
ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരുന്നോ?

പ്രതീക്ഷ
ഞാന്‍ നട്ട
പ്രതീക്ഷകളാണ്
അക്കാണുന്ന പടുമരമായി
വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്
കായ്കളുണ്ട്, കൈപ്പുള്ളതാണ്
കീറിനോക്കിയാല്‍ പുറത്തേക്കുചീറ്റുന്നത്
ചുടുചോരയാവും
വെട്ടിയിട്ടാലും വീണ്ടും വളര്‍ന്നുവരും
ശവം !!

ഉപസംഹാരം
മുഖമില്ലാത്ത ഈ നിഴലുകളെ
തിരിച്ചറിയാനാണ്
കണ്ണില്ലാത്ത ഞാന്‍
ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
സ്വന്തം മുഖം കാണാനാകാത്തതുകൊണ്ടാവാം
എന്റെ അന്വേഷണങ്ങള്‍
അവസാനിക്കാത്തത്.
മുന്നോട്ടുചലിക്കില്ലെങ്കില്‍
ഈ ഘടികാരം
പിന്നോട്ടെങ്കിലും പോകുമോ
എന്ന് നോക്കട്ടെ.

സംഹാരം
കാത്തിരിപ്പിന്റെ മുഴക്കത്തിനാണ്
കനം കൂടുതല്‍.
ആഗമനം
അന്ത്യമാണ്:
ഭാവനയുടെ,
സ്വപ്നങ്ങളുടെ,
പ്രതീക്ഷകളുടെ!!

Advertisements

Author: sulyabtv

Fascinated by the world, procrastinating desperately to leave a footprint

I blurted out a lot, didn't I? How about giving you a chance now?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s